Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Hồng Hải-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:25:13Z-
dc.date.available2017-05-17T10:25:13Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNguyễn, T. B. (2010). Quyết định hình phạt trong đồng phạm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000436-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51573-
dc.description.abstractTrình bày một số vấn đề chung về đồng phạm bao gồm: khái niệm, đặc trưng cơ bản và ý nghĩa của đồng phạm; những loại người đồng phạm; các hình thức đồng phạm. Trình bày một số vấn đề chung về quyết định hình phạt; các nguyên tắc của quyết định hình phạt (...)-
dc.format.extent105 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật hình sự (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectLuật hình sự-
dc.subjectTội đồng phạm-
dc.subjectĐồng phạm-
dc.titleQuyết định hình phạt trong đồng phạm-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000436_Noi_dung.pdf
  • Size : 993,95 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Hồng Hải-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:25:13Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:25:13Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. B. (2010). Quyết định hình phạt trong đồng phạm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000436-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51573-
  dc.description.abstractTrình bày một số vấn đề chung về đồng phạm bao gồm: khái niệm, đặc trưng cơ bản và ý nghĩa của đồng phạm; những loại người đồng phạm; các hình thức đồng phạm. Trình bày một số vấn đề chung về quyết định hình phạt; các nguyên tắc của quyết định hình phạt (...)-
  dc.format.extent105 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật hình sự (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectLuật hình sự-
  dc.subjectTội đồng phạm-
  dc.subjectĐồng phạm-
  dc.titleQuyết định hình phạt trong đồng phạm-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000436_Noi_dung.pdf
  • Size : 993,95 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :