Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Phương Lan-
dc.contributor.authorTrần, Thị Hồng Nhung-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:25:34Z-
dc.date.available2017-05-17T10:25:34Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationTrần, T. H. N. (2013). Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002304-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51654-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về quyền của người phụ nữ và bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Nghiên cứu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 với vấn đề bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng (...)-
dc.format.extent113 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectLuật hôn nhân và gia đình-
dc.subjectTài sản-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectPhụ nữ-
dc.titleBảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002304_Noi_dung.pdf
  • Size : 948,17 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Phương Lan-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Hồng Nhung-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:25:34Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:25:34Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationTrần, T. H. N. (2013). Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002304-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51654-
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về quyền của người phụ nữ và bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Nghiên cứu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 với vấn đề bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng (...)-
  dc.format.extent113 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectLuật hôn nhân và gia đình-
  dc.subjectTài sản-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectPhụ nữ-
  dc.titleBảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050002304_Noi_dung.pdf
  • Size : 948,17 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :