Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHà, Thị Mai Hiên-
dc.contributor.authorCao, Thị Thu Phương-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:25:47Z-
dc.date.available2017-05-17T10:25:47Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationCao, T. T. P. (2011). Sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản theo pháp luật ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000495-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51716-
dc.description.abstractLàm rõ cơ sở lý luận, khái niệm, đặc điểm và sự phân loại của quyền tài sản; đặc điểm của sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản và nội dung điều chỉnh pháp luật đối với sở hữu chung của vợ, chồng đối với quyền tài sản. Phân tích, đánh giá các quy định (...)-
dc.format.extent112 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectLuật sở hữu-
dc.subjectTài sản-
dc.subjectQuan hệ vợ chồng-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectQuyền tài sản-
dc.titleSở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản theo pháp luật ở Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000495_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHà, Thị Mai Hiên-
  dc.contributor.authorCao, Thị Thu Phương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:25:47Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:25:47Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationCao, T. T. P. (2011). Sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản theo pháp luật ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000495-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51716-
  dc.description.abstractLàm rõ cơ sở lý luận, khái niệm, đặc điểm và sự phân loại của quyền tài sản; đặc điểm của sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản và nội dung điều chỉnh pháp luật đối với sở hữu chung của vợ, chồng đối với quyền tài sản. Phân tích, đánh giá các quy định (...)-
  dc.format.extent112 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectLuật sở hữu-
  dc.subjectTài sản-
  dc.subjectQuan hệ vợ chồng-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectQuyền tài sản-
  dc.titleSở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản theo pháp luật ở Việt Nam-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000495_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :