Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Hoa-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:25:48Z-
dc.date.available2017-05-17T10:25:48Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationĐỗ, T. H. (2010). Bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000342-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51723-
dc.description.abstractTrình bày những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật. Nghiên cứu các trình tự, thủ tục áp dụng các quy phạm pháp luật về nghiệp vụ bán đấu giá trong thực tiễn nước ta, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định (...)-
dc.format.extent84 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectTài sản-
dc.subjectBán đấu giá-
dc.titleBán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000342_Noi_dung.pdf
  • Size : 811 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorĐỗ, Thị Hoa-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:25:48Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:25:48Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationĐỗ, T. H. (2010). Bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000342-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51723-
  dc.description.abstractTrình bày những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật. Nghiên cứu các trình tự, thủ tục áp dụng các quy phạm pháp luật về nghiệp vụ bán đấu giá trong thực tiễn nước ta, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định (...)-
  dc.format.extent84 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectTài sản-
  dc.subjectBán đấu giá-
  dc.titleBán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050000342_Noi_dung.pdf
  • Size : 811 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :