Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:25:57Z-
dc.date.available2017-05-17T10:25:57Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationTrần, T. T. T. (2008). Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gây ra. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_02794-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51738-
dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. Chương 2: Nội dung các quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cơ quan tiến hành tố tụng. Chương 3: Thực thị pháp luật (...)-
dc.format.extent98 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectBồid thường thiệt hại-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectTố tụng hình sự-
dc.titleBồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gây ra-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_02794_Noi_dung.pdf
  • Size : 37,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:25:57Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:25:57Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationTrần, T. T. T. (2008). Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gây ra. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02794-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51738-
  dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. Chương 2: Nội dung các quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cơ quan tiến hành tố tụng. Chương 3: Thực thị pháp luật (...)-
  dc.format.extent98 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectBồid thường thiệt hại-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectTố tụng hình sự-
  dc.titleBồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gây ra-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_02794_Noi_dung.pdf
  • Size : 37,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :