Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorMai, Thị Thiên Hương-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:05Z-
dc.date.available2017-05-17T10:26:05Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationMai, T. T. H. (2008). Chuyển quyền sử dụng đất tại Hà Nội thực trạng và một số giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01872-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51766-
dc.description.abstractTrình bày các khái niệm cơ bản về sử dụng đất và quyền sử dụng đất. Phân tích, đánh giá đặc điểm của quyền sử dụng đất và quy định về chuyển quyền sử dụng đất từ năm 1992 đến nay. Nghiên cứu các điều kiện, căn cứ, quy định, trình tự của thủ tục chuyển quyền (...)-
dc.format.extent81 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectChuyển quyền sử dụng đất-
dc.subjectHà Nội-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectLuật đất đai-
dc.subjectQuyền sử dụng đất-
dc.titleChuyển quyền sử dụng đất tại Hà Nội thực trạng và một số giải pháp-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_01872_Noi_dung.pdf
  • Size : 677,75 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorMai, Thị Thiên Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:05Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:26:05Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationMai, T. T. H. (2008). Chuyển quyền sử dụng đất tại Hà Nội thực trạng và một số giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01872-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51766-
  dc.description.abstractTrình bày các khái niệm cơ bản về sử dụng đất và quyền sử dụng đất. Phân tích, đánh giá đặc điểm của quyền sử dụng đất và quy định về chuyển quyền sử dụng đất từ năm 1992 đến nay. Nghiên cứu các điều kiện, căn cứ, quy định, trình tự của thủ tục chuyển quyền (...)-
  dc.format.extent81 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectChuyển quyền sử dụng đất-
  dc.subjectHà Nội-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectLuật đất đai-
  dc.subjectQuyền sử dụng đất-
  dc.titleChuyển quyền sử dụng đất tại Hà Nội thực trạng và một số giải pháp-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_01872_Noi_dung.pdf
  • Size : 677,75 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :