Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorPhùng, Thị Thu Hường-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:13Z-
dc.date.available2017-05-17T10:26:13Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationPhùng, T. T. H. (2006). Những nguyên lý pháp lý của thế chấp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_01248-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51792-
dc.description.abstractPhân tích thực trạng của việc áp dụng các quy định pháp luật thế chấp: những mâu thuẫn, thiếu sót của các quy định pháp luật, những vướng mắc trong khâu áp dụng pháp luật cũng như chỉ ra được sự cần thiết và vai trò của chế định thế chấp trong nền kinh tế (...)-
dc.format.extent102 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectNguyên lý pháp lý-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectThế chấp-
dc.titleNhững nguyên lý pháp lý của thế chấp-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorPhùng, Thị Thu Hường-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:13Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:26:13Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationPhùng, T. T. H. (2006). Những nguyên lý pháp lý của thế chấp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_01248-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51792-
  dc.description.abstractPhân tích thực trạng của việc áp dụng các quy định pháp luật thế chấp: những mâu thuẫn, thiếu sót của các quy định pháp luật, những vướng mắc trong khâu áp dụng pháp luật cũng như chỉ ra được sự cần thiết và vai trò của chế định thế chấp trong nền kinh tế (...)-
  dc.format.extent102 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectNguyên lý pháp lý-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectThế chấp-
  dc.titleNhững nguyên lý pháp lý của thế chấp-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :