Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorVõ, Ngọc Dao-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:21Z-
dc.date.available2017-05-17T10:26:21Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationVõ, N. D. (2015). So sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam và Nhật Bản. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006538-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51826-
dc.description.abstractHệ thống hóa những quy định pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam. Hệ thống hóa những quy định pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Nhật Bản. Nghiên cứu một cách có hệ thống pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam và Nhật Bản; Phân tích, so sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam và Nhật Bản như: cơ cấu vốn, cơ cấu tổ chức, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, quyền của cổ đông…Đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam.-
dc.format.extent93 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectPháp luật-
dc.subjectQuản trị công ty cổ phần-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectNhật Bản-
dc.titleSo sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam và Nhật Bản-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006538.pdf
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorVõ, Ngọc Dao-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:21Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:26:21Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationVõ, N. D. (2015). So sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam và Nhật Bản. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006538-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51826-
  dc.description.abstractHệ thống hóa những quy định pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam. Hệ thống hóa những quy định pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Nhật Bản. Nghiên cứu một cách có hệ thống pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam và Nhật Bản; Phân tích, so sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam và Nhật Bản như: cơ cấu vốn, cơ cấu tổ chức, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, quyền của cổ đông…Đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam.-
  dc.format.extent93 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectPháp luật-
  dc.subjectQuản trị công ty cổ phần-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectNhật Bản-
  dc.titleSo sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam và Nhật Bản-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006538.pdf
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :