Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorLê, Thị Hằng Hà-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:23Z-
dc.date.available2017-05-17T10:26:23Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationLê, T. H. H. (2015). Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006524-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51830-
dc.description.abstractChương 1: Lý luận về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. Chương 2: Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng trong luật nhân quyền quốc tế và pháp luật của một số quốc gia. Chương 3: Pháp luật và thực tiễn bảo đảm quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng ở Việt Nam-
dc.format.extent100 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn ngành Pháp luật về Quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) (Full )-
dc.subjectTiến bộ khoa học-
dc.subjectQuyền hưởng lợi ích-
dc.subjectLuật nhân quyền quốc tế-
dc.subjectPháp luật-
dc.titleQuyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006524.pdf
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorLê, Thị Hằng Hà-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:23Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:26:23Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationLê, T. H. H. (2015). Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006524-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51830-
  dc.description.abstractChương 1: Lý luận về quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng. Chương 2: Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng trong luật nhân quyền quốc tế và pháp luật của một số quốc gia. Chương 3: Pháp luật và thực tiễn bảo đảm quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng ở Việt Nam-
  dc.format.extent100 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn ngành Pháp luật về Quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) (Full )-
  dc.subjectTiến bộ khoa học-
  dc.subjectQuyền hưởng lợi ích-
  dc.subjectLuật nhân quyền quốc tế-
  dc.subjectPháp luật-
  dc.titleQuyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006524.pdf
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :