Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Thảo-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:35Z-
dc.date.available2017-05-17T10:26:35Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationPhạm, T. T. (2015). Quyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phân tích từ thực tiễn một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006369-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51870-
dc.description.abstractLuận văn đã đưa định nghĩa chung và những khái niệm liên quan đến quyền của lao động nữ . Phân tích cơ sở lí luận về quyền của lao động nữ. Luận văn đã đề cập đến các quy định của luật nhân quyền quốc tế về quyền lao động nói chung và quyền của lao động nữ nói riêng. Đồng thời, luận văn cũng phân tích các quy định pháp luật hiện hành về quyền lao động, quyền của lao động nữ, đánh giá tính tính cực và những hạn chế của các quy định này.-
dc.format.extent115 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn ngành Pháp luật về Quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) (Full )-
dc.subjectQuyền của lao động nữ-
dc.subjectKhu công nghiệp ở Việt Nam-
dc.subjectThành phố Hà Nội-
dc.titleQuyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phân tích từ thực tiễn một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006369.pdf
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Thảo-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:35Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:26:35Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationPhạm, T. T. (2015). Quyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phân tích từ thực tiễn một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006369-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51870-
  dc.description.abstractLuận văn đã đưa định nghĩa chung và những khái niệm liên quan đến quyền của lao động nữ . Phân tích cơ sở lí luận về quyền của lao động nữ. Luận văn đã đề cập đến các quy định của luật nhân quyền quốc tế về quyền lao động nói chung và quyền của lao động nữ nói riêng. Đồng thời, luận văn cũng phân tích các quy định pháp luật hiện hành về quyền lao động, quyền của lao động nữ, đánh giá tính tính cực và những hạn chế của các quy định này.-
  dc.format.extent115 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn ngành Pháp luật về Quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) (Full )-
  dc.subjectQuyền của lao động nữ-
  dc.subjectKhu công nghiệp ở Việt Nam-
  dc.subjectThành phố Hà Nội-
  dc.titleQuyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phân tích từ thực tiễn một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006369.pdf
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :