Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Ngọc Hà-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:46Z-
dc.date.available2017-05-17T10:26:46Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationĐinh, T. N. H. (2015). Bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006702-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51922-
dc.description.abstractLuận văn đã phân tích một cách toàn diện những quy định của Bộ luật Hồng Đức với vấn đề bảo vệ quyền lợi của các nhóm xã hội yếu thế. Các nghiên cứu trước đây của các tác giả khác mới chỉ đề cập đến quy định của Bộ luật Hồng Đức với việc bảo vệ quyền lợi của một đối tượng nhất định nào đó, chẳng hạn như phụ nữ, người già và trẻ em hay đối với người phạm tội là những nhóm đối tượng nhỏ hoặc nghiên cứu những quy định của Bộ luật Hồng Đức về quyền con người nói chung mà chưa có nghiên cứu nào đề cập tới toàn bộ các đối tượng trong nhóm xã hội yếu thế.-
dc.format.extent128 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectNhóm xã hội yếu thế-
dc.subjectBộ Luật Hồng Đức-
dc.subjectBảo vệ quyền lợi-
dc.titleBảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006702.pdf
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorĐinh, Thị Ngọc Hà-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:46Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:26:46Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationĐinh, T. N. H. (2015). Bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006702-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51922-
  dc.description.abstractLuận văn đã phân tích một cách toàn diện những quy định của Bộ luật Hồng Đức với vấn đề bảo vệ quyền lợi của các nhóm xã hội yếu thế. Các nghiên cứu trước đây của các tác giả khác mới chỉ đề cập đến quy định của Bộ luật Hồng Đức với việc bảo vệ quyền lợi của một đối tượng nhất định nào đó, chẳng hạn như phụ nữ, người già và trẻ em hay đối với người phạm tội là những nhóm đối tượng nhỏ hoặc nghiên cứu những quy định của Bộ luật Hồng Đức về quyền con người nói chung mà chưa có nghiên cứu nào đề cập tới toàn bộ các đối tượng trong nhóm xã hội yếu thế.-
  dc.format.extent128 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectNhóm xã hội yếu thế-
  dc.subjectBộ Luật Hồng Đức-
  dc.subjectBảo vệ quyền lợi-
  dc.titleBảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006702.pdf
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :