Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorBùi, Thị Bích-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:47Z-
dc.date.available2017-05-17T10:26:47Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBùi, T. B. (2015). Sự phát triển mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006698-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51926-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu một cách có hệ thống sự phát triển của mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam. Ở thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa, Việt Nam không có các hình thức công ty. Tuy nhiên trước đó, các hình thức công ty khá phát triển mà trong đó có hình thức công ty cổ phần. Bắt đầu vào giai đoạn đổi mới xây dựng nền kinh tế thị trường, các hình thức công ty được hồi sinh. Quản trị công ty cổ phần ban đầu theo mô hình của Pháp được kế thừa từ các mô hình quản trị công ty cổ phần được xây dựng trong các đạo luật về dân sự và thương mại dưới các chế độ cũ. Bắt đầu từ năm 2005, mô hình quản trị công ty cổ phần rất được chú ý. Nó có nhiều yếu tố pha trộn từ nhiều mô hình quản trị công ty cổ phần điển hình trên thế giới. Từ việc phân tích sự phát triển của các mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam có đối chiếu với các mô hình điển hình trên thế giới, Luận văn đã đưa ra các kiến nghị về việc hoàn thiện mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay.-
dc.format.extent63 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectQuản trị công ty cổ phần-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleSự phát triển mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam-
dc.typeThesis-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006698.pdf
  • Size : 819,57 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorBùi, Thị Bích-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:26:47Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:26:47Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationBùi, T. B. (2015). Sự phát triển mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006698-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51926-
  dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu một cách có hệ thống sự phát triển của mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam. Ở thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa, Việt Nam không có các hình thức công ty. Tuy nhiên trước đó, các hình thức công ty khá phát triển mà trong đó có hình thức công ty cổ phần. Bắt đầu vào giai đoạn đổi mới xây dựng nền kinh tế thị trường, các hình thức công ty được hồi sinh. Quản trị công ty cổ phần ban đầu theo mô hình của Pháp được kế thừa từ các mô hình quản trị công ty cổ phần được xây dựng trong các đạo luật về dân sự và thương mại dưới các chế độ cũ. Bắt đầu từ năm 2005, mô hình quản trị công ty cổ phần rất được chú ý. Nó có nhiều yếu tố pha trộn từ nhiều mô hình quản trị công ty cổ phần điển hình trên thế giới. Từ việc phân tích sự phát triển của các mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam có đối chiếu với các mô hình điển hình trên thế giới, Luận văn đã đưa ra các kiến nghị về việc hoàn thiện mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay.-
  dc.format.extent63 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectQuản trị công ty cổ phần-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleSự phát triển mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam-
  dc.typeThesis-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006698.pdf
  • Size : 819,57 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :