Thực thi pháp luật về phát hành giấy tờ có giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51977Thực thi pháp luật về phát hành giấy tờ có giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51977