Pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51981Pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51981