Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorLê, Thị Thu Hoài-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:06Z-
dc.date.available2017-05-17T10:27:06Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationLê, T. T. H. (2015). Thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006246-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52009-
dc.description.abstractTrên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng thực hiện pháp luật về BHXH ở Việt Nam hiện nay, luận văn đã đề xuất những kiến nghị và giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành nhằm nâng cao chất lượng BHXH trong những năm tiếp theo cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước.-
dc.format.extent110 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectPháp luật-
dc.subjectBảo hiểm xã hội-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleThực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006246.pdf
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorLê, Thị Thu Hoài-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:06Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:27:06Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationLê, T. T. H. (2015). Thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006246-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52009-
  dc.description.abstractTrên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng thực hiện pháp luật về BHXH ở Việt Nam hiện nay, luận văn đã đề xuất những kiến nghị và giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành nhằm nâng cao chất lượng BHXH trong những năm tiếp theo cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước.-
  dc.format.extent110 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectPháp luật-
  dc.subjectBảo hiểm xã hội-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleThực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006246.pdf
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :