Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Ngọc Quang-
dc.contributor.authorLê, Thị Hồng-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:08Z-
dc.date.available2017-05-17T10:27:08Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationLê, T. H. (2015). Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở những số liệu ở địa bàn tỉnh Hòa Bình). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050005671-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52020-
dc.description.abstractNhững vấn đề chung và quá trình hình thành quy định về tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự. Thực tiễn xét xử tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và những kiến nghị, giải pháp-
dc.format.extent120 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật hình sự (Full)-
dc.subjectTội trộm cắp tài sản-
dc.subjectLuật hình sự Việt Nam-
dc.titleTội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở những số liệu ở địa bàn tỉnh Hòa Bình)-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050005671.pdf
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Ngọc Quang-
  dc.contributor.authorLê, Thị Hồng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:08Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:27:08Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationLê, T. H. (2015). Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở những số liệu ở địa bàn tỉnh Hòa Bình). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050005671-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52020-
  dc.description.abstractNhững vấn đề chung và quá trình hình thành quy định về tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự. Thực tiễn xét xử tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và những kiến nghị, giải pháp-
  dc.format.extent120 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật hình sự (Full)-
  dc.subjectTội trộm cắp tài sản-
  dc.subjectLuật hình sự Việt Nam-
  dc.titleTội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở những số liệu ở địa bàn tỉnh Hòa Bình)-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050005671.pdf
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :