Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNgô, Thiên Vân-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:16Z-
dc.date.available2017-05-17T10:27:16Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNgô, T. V. (2015). Tư tưởng về hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006147-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52050-
dc.description.abstractLý do ra đời và lược sử phát triển tư tưởng về hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước. Những phương thức cơ bản để hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam-
dc.format.extent127 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectQuyền lực nhà nước-
dc.titleTư tưởng về hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006147.pdf
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNgô, Thiên Vân-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:16Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:27:16Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNgô, T. V. (2015). Tư tưởng về hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006147-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52050-
  dc.description.abstractLý do ra đời và lược sử phát triển tư tưởng về hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước. Những phương thức cơ bản để hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam-
  dc.format.extent127 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectQuyền lực nhà nước-
  dc.titleTư tưởng về hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006147.pdf
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :