Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.authorVũ, Thị Ngân-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:16Z-
dc.date.available2017-05-17T10:27:16Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationVũ, T. N. (2015). Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006146-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52051-
dc.description.abstractPhân tích các vấn đề lý luận làm cơ sở hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch, đó là: Các khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của du lịch và pháp luật về du lịch; khái niệm, yêu cầu, điều kiện và tiêu chí xác định mức độ hoàn thiện của pháp luật về du lịch.-
dc.format.extent108 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectHoàn thiện pháp luật-
dc.subjectDu lịch ở Việt Nam-
dc.titleHoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam hiện nay-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006146.pdf
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Ngân-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:16Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:27:16Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationVũ, T. N. (2015). Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006146-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52051-
  dc.description.abstractPhân tích các vấn đề lý luận làm cơ sở hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch, đó là: Các khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của du lịch và pháp luật về du lịch; khái niệm, yêu cầu, điều kiện và tiêu chí xác định mức độ hoàn thiện của pháp luật về du lịch.-
  dc.format.extent108 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectHoàn thiện pháp luật-
  dc.subjectDu lịch ở Việt Nam-
  dc.titleHoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam hiện nay-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006146.pdf
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :