Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Văn Luyện-
dc.contributor.authorY Thông Kbuôr-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:18Z-
dc.date.available2017-05-17T10:27:18Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationY, T. K. (2015). Tội phá rối an ninh trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006128-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52064-
dc.description.abstractLàm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về tội phá rối an ninh và ý nghĩa của việc ghi nhận tội phá rối an ninh trong luật hình sự Việt Nam; Phân tích, đánh giá lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh; Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định của pháp luật hình sự đối với tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.-
dc.format.extent68 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật hình sự (Full)-
dc.subjectTội phá rối an ninh-
dc.subjectLuật hình sự Việt Nam-
dc.subjectTỉnh Đắk Lắk-
dc.titleTội phá rối an ninh trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006128.pdf
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Văn Luyện-
  dc.contributor.authorY Thông Kbuôr-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:18Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:27:18Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationY, T. K. (2015). Tội phá rối an ninh trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006128-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52064-
  dc.description.abstractLàm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về tội phá rối an ninh và ý nghĩa của việc ghi nhận tội phá rối an ninh trong luật hình sự Việt Nam; Phân tích, đánh giá lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh; Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định của pháp luật hình sự đối với tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.-
  dc.format.extent68 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật hình sự (Full)-
  dc.subjectTội phá rối an ninh-
  dc.subjectLuật hình sự Việt Nam-
  dc.subjectTỉnh Đắk Lắk-
  dc.titleTội phá rối an ninh trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006128.pdf
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :