Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thái Dương-
dc.contributor.authorBùi, Trung Kiên-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:20Z-
dc.date.available2017-05-17T10:27:20Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBùi, T. K. (2015). Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006103-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52076-
dc.description.abstractLuận văn góp phần vào hệ thống hoá lý luận về đội ngũ công chức hành chính nhà nước; hệ thống hoá và xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức hành chính; làm rõ những đặc điểm của đội ngũ công chức hành chính và điều kiện khách quan của việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay.-
dc.format.extent116 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectĐội ngũ công chức hành chính-
dc.subjectTỉnh Nam Định-
dc.titleChất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006103.pdf
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thái Dương-
  dc.contributor.authorBùi, Trung Kiên-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:20Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:27:20Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationBùi, T. K. (2015). Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006103-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52076-
  dc.description.abstractLuận văn góp phần vào hệ thống hoá lý luận về đội ngũ công chức hành chính nhà nước; hệ thống hoá và xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức hành chính; làm rõ những đặc điểm của đội ngũ công chức hành chính và điều kiện khách quan của việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay.-
  dc.format.extent116 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectĐội ngũ công chức hành chính-
  dc.subjectTỉnh Nam Định-
  dc.titleChất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006103.pdf
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :