Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Cảm-
dc.contributor.authorTrần, Thanh Phong-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:23Z-
dc.date.available2017-05-17T10:27:23Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationTrần, T. P. (2015). Thi hành hình phạt tù trong pháp luật Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Long). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050006190-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52084-
dc.description.abstractLuận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn Thi hành hình phạt tù để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù ở tỉnh Vĩnh Long. Làm sáng tỏ cơ sở lý luận- thực tiễn về thi hành hình phạt tù. Đánh giá những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân của thực trạng thi hành hình phạt tù ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù. Bao gồm các giải pháp: Hoàn thiện những quy định của pháp luật thi hành hình phạt tù; giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành hình phạt tù; giải pháp về cơ sở vật chất- kỹ thuật, trang thiết bị cho các cơ quan có nhiệm vụ thi hành hình phạt tù; giải pháp giúp người mãn hạn tù tái hòa nhập để giảm tỷ lệ phạm tội.-
dc.format.extent92 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật hình sự (Full)-
dc.subjectThi hành hình phạt tù-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectTỉnh Vĩnh Long-
dc.titleThi hành hình phạt tù trong pháp luật Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Long)-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006190.pdf
  • Size : 853,54 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Văn Cảm-
  dc.contributor.authorTrần, Thanh Phong-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:27:23Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:27:23Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationTrần, T. P. (2015). Thi hành hình phạt tù trong pháp luật Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Long). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050006190-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52084-
  dc.description.abstractLuận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn Thi hành hình phạt tù để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù ở tỉnh Vĩnh Long. Làm sáng tỏ cơ sở lý luận- thực tiễn về thi hành hình phạt tù. Đánh giá những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân của thực trạng thi hành hình phạt tù ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù. Bao gồm các giải pháp: Hoàn thiện những quy định của pháp luật thi hành hình phạt tù; giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành hình phạt tù; giải pháp về cơ sở vật chất- kỹ thuật, trang thiết bị cho các cơ quan có nhiệm vụ thi hành hình phạt tù; giải pháp giúp người mãn hạn tù tái hòa nhập để giảm tỷ lệ phạm tội.-
  dc.format.extent92 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật hình sự (Full)-
  dc.subjectThi hành hình phạt tù-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectTỉnh Vĩnh Long-
  dc.titleThi hành hình phạt tù trong pháp luật Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Long)-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050006190.pdf
  • Size : 853,54 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :