Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorĐào, Thị Ly-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:38:33Z-
dc.date.available2017-05-17T10:38:33Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationĐào, T. L. (2015). Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của người khác gây ra theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004803-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52228-
dc.description.abstractTrong quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, việc xác định các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường có ý nghĩa quan trọng để xác định trách nhiệm bồi thường có phát sinh hay không, người phải bồi thường là ai….Tuy nhiên trong thực tiễn việc xác định các yếu tố đó gặp không ít khó khăn kể cả về lý luận và thực tiễn, cho nên việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra, phân tích tốt các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con người gây ra, các chủ thể phải bồi thường, người được bồi thường. Luận văn đã đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con người gây ra, từ đó đưa ra những kiến nghị xác đáng có giá trị tham khảo. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại được hình thành giữa các chủ thể, trong đó người có hành vi trái với quy định của pháp luật nói chung mà gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại. Ở các quốc gia khác nhau, qua các thời kỳ lịch sử, quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cũng có sự khác nhau về cách thức bồi thường, mức độ bồi thường, cách xác định thiệt hại cũng như việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại là khác nhau. Tuy nhiên trên thực tế để xác định được trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi gây thiệt hại là rất khó khăn, nó liên quan nhiều đến các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, xác định thiệt hại, đặc biệt việc xác định thiệt hại về tinh thần, xác định lỗi của người gây thiệt hại. Bộ luật dân sự còn có nhiều cách hiểu khác nhau về lỗi, có quan điểm cho rằng cần giữ nguyên yếu tố lỗi như hiện nay, nhưng cũng có quan điểm cho rằng không cần đưa yếu tố lỗi khi xem xét bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đề tài đã góp phần trong thể chế hóa quy định trong hiến pháp năm 2013 và sửa đổi quy định trong Bộ luật dân sự.-
dc.format.extent90 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectBồi thường thiệt hại-
dc.titleTrách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của người khác gây ra theo pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004803_noi_dung.pdf
  • Size : 746,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorĐào, Thị Ly-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:38:33Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:38:33Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationĐào, T. L. (2015). Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của người khác gây ra theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004803-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52228-
  dc.description.abstractTrong quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, việc xác định các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường có ý nghĩa quan trọng để xác định trách nhiệm bồi thường có phát sinh hay không, người phải bồi thường là ai….Tuy nhiên trong thực tiễn việc xác định các yếu tố đó gặp không ít khó khăn kể cả về lý luận và thực tiễn, cho nên việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra, phân tích tốt các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con người gây ra, các chủ thể phải bồi thường, người được bồi thường. Luận văn đã đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con người gây ra, từ đó đưa ra những kiến nghị xác đáng có giá trị tham khảo. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại được hình thành giữa các chủ thể, trong đó người có hành vi trái với quy định của pháp luật nói chung mà gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại. Ở các quốc gia khác nhau, qua các thời kỳ lịch sử, quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cũng có sự khác nhau về cách thức bồi thường, mức độ bồi thường, cách xác định thiệt hại cũng như việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại là khác nhau. Tuy nhiên trên thực tế để xác định được trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi gây thiệt hại là rất khó khăn, nó liên quan nhiều đến các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, xác định thiệt hại, đặc biệt việc xác định thiệt hại về tinh thần, xác định lỗi của người gây thiệt hại. Bộ luật dân sự còn có nhiều cách hiểu khác nhau về lỗi, có quan điểm cho rằng cần giữ nguyên yếu tố lỗi như hiện nay, nhưng cũng có quan điểm cho rằng không cần đưa yếu tố lỗi khi xem xét bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đề tài đã góp phần trong thể chế hóa quy định trong hiến pháp năm 2013 và sửa đổi quy định trong Bộ luật dân sự.-
  dc.format.extent90 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectBồi thường thiệt hại-
  dc.titleTrách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của người khác gây ra theo pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004803_noi_dung.pdf
  • Size : 746,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :