Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Việt Hương-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:38:38Z-
dc.date.available2017-05-17T10:38:38Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationVũ, T. H. (2014). Quan chế thời Hậu Lê - Những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004886-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52246-
dc.description.abstractBằng các phương pháp nghiên cứu phổ biến của khoa học pháp lý và khoa học lịch sử như: Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp thống kê tư liệu và phương pháp phán đoán khoa học; Phương pháp lịch đại và phương pháp luật học so sánh luận văn đã góp phần nhận diện đầy đủ hơn về chế độ quan lại thời Hậu Lê trên các phương diện: khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò và làm sáng tỏ chính sách, pháp luật của các triều đại Hậu Lê trong đào tạo, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ quan lại. Bên cạnh đó, luận văn cũng đã chỉ ra những yếu tố tích cực, tiến bộ mang ý nghĩa đương đại đối với quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trước yêu cầu tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện nay. Đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp thu, kế thừa các giá trị tiến bộ của chế độ quan lại thời Hậu Lê trong quá trình xây dựng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.-
dc.format.extent109 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectQuan chế-
dc.subjectThời Hậu Lê-
dc.subjectNhà nước pháp quyền-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleQuan chế thời Hậu Lê - Những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004886.pdf
  • Size : 943 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Việt Hương-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:38:38Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:38:38Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. (2014). Quan chế thời Hậu Lê - Những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004886-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52246-
  dc.description.abstractBằng các phương pháp nghiên cứu phổ biến của khoa học pháp lý và khoa học lịch sử như: Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp thống kê tư liệu và phương pháp phán đoán khoa học; Phương pháp lịch đại và phương pháp luật học so sánh luận văn đã góp phần nhận diện đầy đủ hơn về chế độ quan lại thời Hậu Lê trên các phương diện: khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò và làm sáng tỏ chính sách, pháp luật của các triều đại Hậu Lê trong đào tạo, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ quan lại. Bên cạnh đó, luận văn cũng đã chỉ ra những yếu tố tích cực, tiến bộ mang ý nghĩa đương đại đối với quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trước yêu cầu tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện nay. Đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp thu, kế thừa các giá trị tiến bộ của chế độ quan lại thời Hậu Lê trong quá trình xây dựng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.-
  dc.format.extent109 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectQuan chế-
  dc.subjectThời Hậu Lê-
  dc.subjectNhà nước pháp quyền-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleQuan chế thời Hậu Lê - Những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004886.pdf
  • Size : 943 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :