Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mai Hương-
dc.contributor.authorNgô, Huy Cương-
dc.date.accessioned2016-03-30T09:39:17Z-
dc.date.available2016-03-30T09:39:17Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citation17 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5229-
dc.description.abstractNghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng, các quy định của hai nước về các điều kiện và trình tự giao kết hợp đồng và các nội dung khác có liên quan chặt chẽ đến quá trình giao kết hợp đồng như hình thức và nội dung của hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Trên cơ sở đánh giá những điểm khác và tương đồng giữa pháp luật hai nước về chế định này, nhận xét và đưa ra quan điểm bình luận về tính tiến bộ và khả thi của mỗi quy định khác nhau, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherKhoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectLuật kinh tếen_US
dc.subjectPháp luật Việt Namen_US
dc.subjectPháp luật Hoa Kỳen_US
dc.subjectHợp đồngen_US
dc.subjectHợp tác quốc tếen_US
dc.titleSo sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050000014.pdf
  • Size : 352,8 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mai Hương-
  dc.contributor.authorNgô, Huy Cương-
  dc.date.accessioned2016-03-30T09:39:17Z-
  dc.date.available2016-03-30T09:39:17Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citation17 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5229-
  dc.description.abstractNghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng, các quy định của hai nước về các điều kiện và trình tự giao kết hợp đồng và các nội dung khác có liên quan chặt chẽ đến quá trình giao kết hợp đồng như hình thức và nội dung của hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Trên cơ sở đánh giá những điểm khác và tương đồng giữa pháp luật hai nước về chế định này, nhận xét và đưa ra quan điểm bình luận về tính tiến bộ và khả thi của mỗi quy định khác nhau, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherKhoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectLuật kinh tếen_US
  dc.subjectPháp luật Việt Namen_US
  dc.subjectPháp luật Hoa Kỳen_US
  dc.subjectHợp đồngen_US
  dc.subjectHợp tác quốc tếen_US
  dc.titleSo sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050000014.pdf
  • Size : 352,8 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :