Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorLưu, Thu Hà-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:11Z-
dc.date.available2017-05-17T10:41:11Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationLưu, T. H. (2015). Góp vốn và hậu quả pháp lý của hành vi góp vốn theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004937-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52384-
dc.description.abstractLuận văn đã chia nội dung nghiên cứu chủ yếu thành ba chương đề lần lượt nói về những vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về góp vốn và hậu quả pháp lý của hành vi góp vốn. Đây là một đề tài có tính cấp thiết cao trong bối cảnh Việt Nam đang cải cách luật doanh nghiệp. Tại chương một, Luận văn lý luận một cách có hệ thống các vấn đề lý luận liên quan. Đặc biệt Luận văn làm rõ bản chất của góp vốn là một hành vi pháp lý mà trong đó đối với công ty nhiều thành viên thì góp vốn là một hợp đồng, còn đối với công ty một thành viên thì góp vốn là một hành vi pháp lý đơn phương. Và từ đó Luận văn phân tích các hậu quả pháp lý của hành vi này. Chương hai Luận văn chủ yếu phân tích Luật Doanh nghiệp 2005 hiện hành để tìm ra các bất cập liên quan. Trên cơ sở đó Chương hai và chương ba Luận văn đưa ra các kiến nghị hoàn thiện Luật Doanh nghiệp 2005. Kiến nghị quan trọng nhất là xác định rõ bản chất pháp lý của công ty nói chung và hành vi góp vốn nói riêng.-
dc.format.extent80 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectLuật tiền tệ-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectGóp vốn-
dc.titleGóp vốn và hậu quả pháp lý của hành vi góp vốn theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
dc.typeThesis-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004937_noi_dung.pdf
  • Size : 662,36 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorLưu, Thu Hà-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:11Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:41:11Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationLưu, T. H. (2015). Góp vốn và hậu quả pháp lý của hành vi góp vốn theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004937-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52384-
  dc.description.abstractLuận văn đã chia nội dung nghiên cứu chủ yếu thành ba chương đề lần lượt nói về những vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về góp vốn và hậu quả pháp lý của hành vi góp vốn. Đây là một đề tài có tính cấp thiết cao trong bối cảnh Việt Nam đang cải cách luật doanh nghiệp. Tại chương một, Luận văn lý luận một cách có hệ thống các vấn đề lý luận liên quan. Đặc biệt Luận văn làm rõ bản chất của góp vốn là một hành vi pháp lý mà trong đó đối với công ty nhiều thành viên thì góp vốn là một hợp đồng, còn đối với công ty một thành viên thì góp vốn là một hành vi pháp lý đơn phương. Và từ đó Luận văn phân tích các hậu quả pháp lý của hành vi này. Chương hai Luận văn chủ yếu phân tích Luật Doanh nghiệp 2005 hiện hành để tìm ra các bất cập liên quan. Trên cơ sở đó Chương hai và chương ba Luận văn đưa ra các kiến nghị hoàn thiện Luật Doanh nghiệp 2005. Kiến nghị quan trọng nhất là xác định rõ bản chất pháp lý của công ty nói chung và hành vi góp vốn nói riêng.-
  dc.format.extent80 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectLuật tiền tệ-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectGóp vốn-
  dc.titleGóp vốn và hậu quả pháp lý của hành vi góp vốn theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004937_noi_dung.pdf
  • Size : 662,36 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :