Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorVăn, Xuân Quỳnh Trang-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:21Z-
dc.date.available2017-05-17T10:41:21Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationVăn, X. Q. T. (2014). Quy chế pháp lý của hội nghị chủ nợ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050005077-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52431-
dc.description.abstract- Luận văn đưa ra khái niệm và các học thuyết, bản chất pháp lý, vai trò và những chức năng chủ yếu của Hội nghị chủ nợ. - Phân tích những nội dung của pháp luật về Hội nghị chủ nợ đồng thời chỉ ra những bất cập trong pháp luật hiện hành, khẳng định các quy định về Hội nghị chủ nợ là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của pháp luật phá sản Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới. - Phân tích và đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật Hội nghị chủ nợ, đồng thời nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định này. - Đề xuất một số định hướng cơ bản nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về Hội nghị chủ nợ.-
dc.format.extent79 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectQuy chế pháp lý-
dc.subjectHội nghị chủ nợ-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleQuy chế pháp lý của hội nghị chủ nợ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050005077_noidung.pdf
  • Size : 987,04 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorVăn, Xuân Quỳnh Trang-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:21Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:41:21Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationVăn, X. Q. T. (2014). Quy chế pháp lý của hội nghị chủ nợ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050005077-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52431-
  dc.description.abstract- Luận văn đưa ra khái niệm và các học thuyết, bản chất pháp lý, vai trò và những chức năng chủ yếu của Hội nghị chủ nợ. - Phân tích những nội dung của pháp luật về Hội nghị chủ nợ đồng thời chỉ ra những bất cập trong pháp luật hiện hành, khẳng định các quy định về Hội nghị chủ nợ là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của pháp luật phá sản Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới. - Phân tích và đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật Hội nghị chủ nợ, đồng thời nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định này. - Đề xuất một số định hướng cơ bản nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về Hội nghị chủ nợ.-
  dc.format.extent79 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectQuy chế pháp lý-
  dc.subjectHội nghị chủ nợ-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleQuy chế pháp lý của hội nghị chủ nợ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050005077_noidung.pdf
  • Size : 987,04 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :