Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Chính-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:55Z-
dc.date.available2017-05-17T10:41:55Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.degreecode00050004317-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52543-
dc.description.abstractMục đích nghiên cứu của Luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật TTHC, thực tiễn xét xử của Tòa án, mục đích của luận văn nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn, bản chất, nội dung của chế định thẩm quyền của Tòa hành chính, chỉ ra những điểm không hợp lý, những vướng mắc khi áp dụng chúng, qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định của Luật TTHC về thẩm quyền của Tòa hành chính trong hoạt động xét xử vụ án hành chính. Với mục đích nói trên, Luận văn có nhiệm vụ: - Phân tích những vấn đề lý luận để làm rõ các quan niệm, quan điểm khoa học, nhận thức chung về thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính trong TTHC; lý giải (làm rõ) những căn cứ để quy định thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính; - Phân tích các quy định pháp luật về thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính trước khi ban hành Luật TTHC và đặc biệt kể từ năm 2010 – sau khi Luật TTHC ra đời; - Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp lý này trong hoạt động giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam, đưa ra những đề xuất nhằm ứng dụng tốt hơn các quy định pháp lý này; - Đề xuất những giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện các quy định của Luật TTHC về thẩm quyền của Tòa hành chính.-
dc.format.extent114 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectNguyễn, Đ. C. (2014). Thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính theo Luật tố tụng hành chính Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.subjectThẩm quyền xét xử-
dc.subjectTòa hành chính-
dc.subjectLuật tố tụng hành chính-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleThẩm quyền xét xử của Tòa hành chính theo Luật tố tụng hành chính Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004317.pdf
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Đức Chính-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:55Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:41:55Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.degreecode00050004317-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52543-
  dc.description.abstractMục đích nghiên cứu của Luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật TTHC, thực tiễn xét xử của Tòa án, mục đích của luận văn nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn, bản chất, nội dung của chế định thẩm quyền của Tòa hành chính, chỉ ra những điểm không hợp lý, những vướng mắc khi áp dụng chúng, qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định của Luật TTHC về thẩm quyền của Tòa hành chính trong hoạt động xét xử vụ án hành chính. Với mục đích nói trên, Luận văn có nhiệm vụ: - Phân tích những vấn đề lý luận để làm rõ các quan niệm, quan điểm khoa học, nhận thức chung về thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính trong TTHC; lý giải (làm rõ) những căn cứ để quy định thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính; - Phân tích các quy định pháp luật về thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính trước khi ban hành Luật TTHC và đặc biệt kể từ năm 2010 – sau khi Luật TTHC ra đời; - Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp lý này trong hoạt động giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam, đưa ra những đề xuất nhằm ứng dụng tốt hơn các quy định pháp lý này; - Đề xuất những giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện các quy định của Luật TTHC về thẩm quyền của Tòa hành chính.-
  dc.format.extent114 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectNguyễn, Đ. C. (2014). Thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính theo Luật tố tụng hành chính Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.subjectThẩm quyền xét xử-
  dc.subjectTòa hành chính-
  dc.subjectLuật tố tụng hành chính-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleThẩm quyền xét xử của Tòa hành chính theo Luật tố tụng hành chính Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004317.pdf
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :