Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hà-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:15Z-
dc.date.available2017-05-17T10:42:15Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, M. H. (2014). Sự độc lập của hoạt động xét xử (Qua thực tiễn của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004073-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52615-
dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về nguyên tắc độc lập của Tòa án trong hoạt động xét xử, nhằm làm rõ các khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc. Trên cơ sở các luận cứ, quan điểm lý luận, áp dụng vào thực tiễn hoạt động xét xử của Tòa án nói chung, hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng nói riêng, chỉ ra những thuận lợi khó khăn tác động đến sự vận hành đúng đắn của nguyên tắc độc lập trong hoạt động xét xử của Tòa án, qua đó đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần vào quá trình lý luận cũng như áp dụng thực tiến.-
dc.format.extent105 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectHoạt động xét xử-
dc.subjectTòa án-
dc.titleSự độc lập của hoạt động xét xử (Qua thực tiễn của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004073_noidung.pdf
  • Size : 720,62 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hà-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:15Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:42:15Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. H. (2014). Sự độc lập của hoạt động xét xử (Qua thực tiễn của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004073-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52615-
  dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về nguyên tắc độc lập của Tòa án trong hoạt động xét xử, nhằm làm rõ các khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc. Trên cơ sở các luận cứ, quan điểm lý luận, áp dụng vào thực tiễn hoạt động xét xử của Tòa án nói chung, hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng nói riêng, chỉ ra những thuận lợi khó khăn tác động đến sự vận hành đúng đắn của nguyên tắc độc lập trong hoạt động xét xử của Tòa án, qua đó đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần vào quá trình lý luận cũng như áp dụng thực tiến.-
  dc.format.extent105 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectHoạt động xét xử-
  dc.subjectTòa án-
  dc.titleSự độc lập của hoạt động xét xử (Qua thực tiễn của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004073_noidung.pdf
  • Size : 720,62 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :