Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorLê, Thị Ngọc Vân-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:22Z-
dc.date.available2017-05-17T10:42:22Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationLê, T. N. V. (2014). Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004041-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52640-
dc.description.abstractNghiên cứu, khái quát một số cơ sở lý luận về về tài sản, quyền sở hữu và xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu trong pháp luật Việt Nam. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng áp dụng quy định xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu ở Việt nam hiện nay, đánh giá những khó khăn, bất cập trong việc áp dụng pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu, nguyên nhân và hậu quả của những khó khăn bất cập đó. Bằng những lập luận, phân tích khoa học, tác giả đề xuất, kiến nghị các giải pháp chủ yếu để hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam nói chung và Bộ luật dân sự nói riêng về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. Điểm mới: - Những phân tích của đề tài làm rõ cơ sở lý luận về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. - Chỉ rõ thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các quan hệ xã hội liên quan đến xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu, những khó khăn và bất cập. Đưa ra một số quan điểm, giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu.-
dc.format.extent97 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectQuyền sở hữu-
dc.subjectQuyền sở hữu theo thời hiệu-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titlePháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004041_noidung.pdf
  • Size : 762,82 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorLê, Thị Ngọc Vân-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:22Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:42:22Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationLê, T. N. V. (2014). Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004041-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52640-
  dc.description.abstractNghiên cứu, khái quát một số cơ sở lý luận về về tài sản, quyền sở hữu và xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu trong pháp luật Việt Nam. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng áp dụng quy định xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu ở Việt nam hiện nay, đánh giá những khó khăn, bất cập trong việc áp dụng pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu, nguyên nhân và hậu quả của những khó khăn bất cập đó. Bằng những lập luận, phân tích khoa học, tác giả đề xuất, kiến nghị các giải pháp chủ yếu để hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam nói chung và Bộ luật dân sự nói riêng về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. Điểm mới: - Những phân tích của đề tài làm rõ cơ sở lý luận về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. - Chỉ rõ thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các quan hệ xã hội liên quan đến xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu, những khó khăn và bất cập. Đưa ra một số quan điểm, giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu.-
  dc.format.extent97 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectQuyền sở hữu-
  dc.subjectQuyền sở hữu theo thời hiệu-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titlePháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004041_noidung.pdf
  • Size : 762,82 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :