Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Đăng Dung-
dc.contributor.authorTrần, Thị Hồng Nhung-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:23Z-
dc.date.available2017-05-17T10:42:23Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationTrần, T. H. N. (2014). Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004036-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52644-
dc.description.abstractLàm rõ vị trí, vai trò, khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã, hệ thống chức danh, chức trách, cơ cấu, trình độ năng lực của đội ngũ công chức cấp xã; Đánh giá thực trạng đội ngũ Công chức cấp xã của tỉnh Thanh hóa với những kết quả bước đầu về nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.-
dc.format.extent106 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectCông chức cấp xã-
dc.subjectThanh Hóa-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleCông chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004036_noidung.pdf
  • Size : 881,12 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đăng Dung-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Hồng Nhung-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:23Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:42:23Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationTrần, T. H. N. (2014). Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004036-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52644-
  dc.description.abstractLàm rõ vị trí, vai trò, khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã, hệ thống chức danh, chức trách, cơ cấu, trình độ năng lực của đội ngũ công chức cấp xã; Đánh giá thực trạng đội ngũ Công chức cấp xã của tỉnh Thanh hóa với những kết quả bước đầu về nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.-
  dc.format.extent106 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectCông chức cấp xã-
  dc.subjectThanh Hóa-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleCông chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004036_noidung.pdf
  • Size : 881,12 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :