Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNgô, Thị Như Huế-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:24Z-
dc.date.available2017-05-17T10:42:24Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNgô, T. N. H. (2014). Bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004023-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52653-
dc.description.abstractLuận văn giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam như: khái niệm, đặc điểm quyền đòi nợ; khái niệm, đặc điểm, vai trò bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam; nội dung của pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại tổ chức tín dụng cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, trong luận văn tôi có tham khảo việc nhận quyền đòi nợ làm tài sản bảo đảm tại một số tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại để từ đó thấy được thực tiễn của việc áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ. Luận văn đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các TCTD ở Việt Nam. Qua nghiên cứu luận văn đã khái quát các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ, cũng như nắm bắt được hệ thống văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ, từ đó thấy được những thuận lợi cũng như các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi áp dụng các quy định pháp luật này vào thực tiễn hoạt động tại các TCTD ở Việt Nam.-
dc.format.extent94 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectQuyền đòi nợ-
dc.subjectTổ chức tín dụng-
dc.subjectBảo đảm tiền vay-
dc.titleBảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004023_noidung.pdf
  • Size : 977,65 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNgô, Thị Như Huế-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:24Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:42:24Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNgô, T. N. H. (2014). Bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004023-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52653-
  dc.description.abstractLuận văn giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam như: khái niệm, đặc điểm quyền đòi nợ; khái niệm, đặc điểm, vai trò bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam; nội dung của pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại tổ chức tín dụng cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, trong luận văn tôi có tham khảo việc nhận quyền đòi nợ làm tài sản bảo đảm tại một số tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại để từ đó thấy được thực tiễn của việc áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ. Luận văn đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các TCTD ở Việt Nam. Qua nghiên cứu luận văn đã khái quát các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ, cũng như nắm bắt được hệ thống văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ, từ đó thấy được những thuận lợi cũng như các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi áp dụng các quy định pháp luật này vào thực tiễn hoạt động tại các TCTD ở Việt Nam.-
  dc.format.extent94 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectQuyền đòi nợ-
  dc.subjectTổ chức tín dụng-
  dc.subjectBảo đảm tiền vay-
  dc.titleBảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004023_noidung.pdf
  • Size : 977,65 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :