Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorTrần, Tuyết Minh-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:26Z-
dc.date.available2017-05-17T10:42:26Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationTrần, T. M. (2014). Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004003-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52670-
dc.description.abstractThông qua việc trình bày một cách khái quát về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cùng với việc tiến hành phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng và thực tiễn áp dụng các quy định đó trong thực tế. Luận văn còn chỉ ra những điểm còn bất cập, hạn chế trong các quy định của pháp luật hiện hành và đưa ra một số các giải pháp cần thiết để góp phần hoàn thiện chính sách, quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây thiệt hại cho người tiêu dùng, nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa đối với người tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể này. Luận văn đã chỉ ra việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng phải đảm bảo hoàn thiện theo hướng: - Phải phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tạo lập môi trường pháp lý cho các thành phần kinh tế cạnh tranh lành mạnh để phát triển, sản xuất, kinh doanh hàng hóa đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng mà trong đó quan trọng là phải cung cấp sản phẩm an toàn cho người sử dụng. - Phải đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và pháp luật các nước, vừa thể hiện sự công bằng trong thương mại quốc tế, đồng thời cũng là một tiếng nói đối với thế giới rằng Việt Nam không phải là điểm đến của các sản phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. - Phải đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. - Phải xuất phát từ những hạn chế, bất cập của những thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.-
dc.format.extent108 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectNgười tiêu dùng-
dc.subjectBồi thường thiệt hại-
dc.titleTrách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004003_noidung.pdf
  • Size : 680,05 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorTrần, Tuyết Minh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:26Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:42:26Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationTrần, T. M. (2014). Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004003-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52670-
  dc.description.abstractThông qua việc trình bày một cách khái quát về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cùng với việc tiến hành phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng và thực tiễn áp dụng các quy định đó trong thực tế. Luận văn còn chỉ ra những điểm còn bất cập, hạn chế trong các quy định của pháp luật hiện hành và đưa ra một số các giải pháp cần thiết để góp phần hoàn thiện chính sách, quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây thiệt hại cho người tiêu dùng, nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa đối với người tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể này. Luận văn đã chỉ ra việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng phải đảm bảo hoàn thiện theo hướng: - Phải phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tạo lập môi trường pháp lý cho các thành phần kinh tế cạnh tranh lành mạnh để phát triển, sản xuất, kinh doanh hàng hóa đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng mà trong đó quan trọng là phải cung cấp sản phẩm an toàn cho người sử dụng. - Phải đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và pháp luật các nước, vừa thể hiện sự công bằng trong thương mại quốc tế, đồng thời cũng là một tiếng nói đối với thế giới rằng Việt Nam không phải là điểm đến của các sản phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. - Phải đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. - Phải xuất phát từ những hạn chế, bất cập của những thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.-
  dc.format.extent108 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Dân sự (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectNgười tiêu dùng-
  dc.subjectBồi thường thiệt hại-
  dc.titleTrách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004003_noidung.pdf
  • Size : 680,05 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :