Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Văn Thắng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Việt Hà-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:31Z-
dc.date.available2017-05-17T10:42:31Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, T. V. H. (2014). Vai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050003696-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52685-
dc.description.abstractLuận văn phân tích khái niệm, các cơ chế và lý luận về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người, các quy định thuộc nguồn của pháp luật tố tụng hình sự trong mối tương quan đến việc bảo đảm quyền con người. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng hình sự , những kết quả đã đạt được trong việc bảo đảm quyền con người, những hạn chế trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự hiện nay ở Việt Nam và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đưa ra một số quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người và định hướng phát triển của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người theo Hiến pháp năm 2013. Đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm nâng cao vai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người.-
dc.format.extent108 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectLuật tố tụng hình sự-
dc.subjectQuyền con người-
dc.titleVai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003696_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Văn Thắng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Việt Hà-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:31Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:42:31Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. V. H. (2014). Vai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050003696-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52685-
  dc.description.abstractLuận văn phân tích khái niệm, các cơ chế và lý luận về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người, các quy định thuộc nguồn của pháp luật tố tụng hình sự trong mối tương quan đến việc bảo đảm quyền con người. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng hình sự , những kết quả đã đạt được trong việc bảo đảm quyền con người, những hạn chế trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự hiện nay ở Việt Nam và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đưa ra một số quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người và định hướng phát triển của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người theo Hiến pháp năm 2013. Đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm nâng cao vai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người.-
  dc.format.extent108 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectLuật tố tụng hình sự-
  dc.subjectQuyền con người-
  dc.titleVai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003696_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :