Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn
dc.contributor.authorTrần, Thị Tú Anh
dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:46Z-
dc.date.available2017-05-17T10:42:46Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode00050003243
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52742-
dc.description.abstract83 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Luật Kinh tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherKhoa Luật
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)
dc.subjectLuật kinh tế
dc.subjectNgười lao động khuyết tật
dc.subjectViệc làm
dc.subjectPháp luật Việt Nam
dc.titlePháp luật về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
dc.typeThesis
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003243.pdf
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTrần, Thị Tú Anh
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:42:46Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:42:46Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode00050003243
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52742-
  dc.description.abstract83 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Luật Kinh tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherKhoa Luật
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)
  dc.subjectLuật kinh tế
  dc.subjectNgười lao động khuyết tật
  dc.subjectViệc làm
  dc.subjectPháp luật Việt Nam
  dc.titlePháp luật về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003243.pdf
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :