Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52774Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52774