Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hương Châu
dc.date.accessioned2017-05-17T10:51:11Z-
dc.date.available2017-05-17T10:51:11Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.degreecode02050001220
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53110-
dc.description.abstract101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.description.abstractTrình bày các cách thức quảng cáo ở Hà Nội hiện nay. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quảng cáo với đời sống xã hội. Quảng cáo tác động đến tâm lý, lối sống của người Hà Nội. Bên cạnh đó là nhu cầu của người Hà Nội (ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí, giáo dục…), nhữ (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Việt Nam học (Full)
dc.subjectViệt Nam học
dc.subjectHà Nội
dc.subjectHình thức quảng cáo
dc.subjectĐất nước học
dc.titleMột số nét sinh hoạt của Hà Nội qua các hình thức quảng cáo ở Hà Nội hiện nay : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60
dc.typeThesis
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses


 • 02050001220_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hương Châu
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:51:11Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:51:11Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.degreecode02050001220
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53110-
  dc.description.abstract101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.description.abstractTrình bày các cách thức quảng cáo ở Hà Nội hiện nay. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quảng cáo với đời sống xã hội. Quảng cáo tác động đến tâm lý, lối sống của người Hà Nội. Bên cạnh đó là nhu cầu của người Hà Nội (ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí, giáo dục…), nhữ (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Việt Nam học (Full)
  dc.subjectViệt Nam học
  dc.subjectHà Nội
  dc.subjectHình thức quảng cáo
  dc.subjectĐất nước học
  dc.titleMột số nét sinh hoạt của Hà Nội qua các hình thức quảng cáo ở Hà Nội hiện nay : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:IVIDES - Master Theses


 • 02050001220_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :