Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Lợi , người hướng dẫn
dc.contributor.authorNông, Thị Thu
dc.date.accessioned2017-05-17T10:51:25Z-
dc.date.available2017-05-17T10:51:25Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode02050003161
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53151-
dc.description.abstract161 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Việt Nam học (Full)
dc.titleTang ma của người Tày ở huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13
dc.typeThesis
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses


 • 02050003161.pdf
  • Size : 5,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Văn Lợi , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNông, Thị Thu
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:51:25Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:51:25Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode02050003161
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53151-
  dc.description.abstract161 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Việt Nam học (Full)
  dc.titleTang ma của người Tày ở huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:IVIDES - Master Theses


 • 02050003161.pdf
  • Size : 5,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :