Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:26Z-
dc.date.available2017-05-17T10:52:26Z-
dc.identifier.degreecodeKhắc in
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53172-
dc.description.abstractĐại học hoặc vấn là một trong Tứ thư đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về Đại học, chủ yếu dựa vào Tứ thư tập thích của Nghê Sĩ Nghị và Đại học chương cú (...)
dc.publisherNhật Bản
dc.relation.replacesKinh Bộ
dc.subjectĐại học, Tứ thư đại toàn
dc.titleĐại học hoặc vấn
dc.title大學或問
dc.typeSách Kinh điển Nho gia
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • Daihochoacvan大學或問.pdf
  • Size : 36,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
  dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:26Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:52:26Z-
  dc.identifier.degreecodeKhắc in
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53172-
  dc.description.abstractĐại học hoặc vấn là một trong Tứ thư đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về Đại học, chủ yếu dựa vào Tứ thư tập thích của Nghê Sĩ Nghị và Đại học chương cú (...)
  dc.publisherNhật Bản
  dc.relation.replacesKinh Bộ
  dc.subjectĐại học, Tứ thư đại toàn
  dc.titleĐại học hoặc vấn
  dc.title大學或問
  dc.typeSách Kinh điển Nho gia
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • Daihochoacvan大學或問.pdf
  • Size : 36,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :