Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:29Z-
dc.date.available2017-05-17T10:52:29Z-
dc.identifier.degreecodeKhắc in
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53176-
dc.description.abstractMạnh Tử tập chú đại toàn là một trong Tứ thư đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về Mạnh Tử, chủ yếu dựa vào Tứ thư tập thích của Nghê Sĩ Nghị và Mạnh Tử c (...)
dc.publisherKhâm định Tứ khố toàn thư bản
dc.relation.replacesKinh Bộ
dc.subjectMạnh Tử, Tứ thư tập chú, Tứ thư đại toàn
dc.titleMạnh Tử tập chú đại toàn
dc.title孟子集注大全
dc.typeSách Kinh điển Nho gia
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • ManhTutapchudaitoan孟子集注大全(卷).pdf
  • Size : 56,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
  dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:29Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:52:29Z-
  dc.identifier.degreecodeKhắc in
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53176-
  dc.description.abstractMạnh Tử tập chú đại toàn là một trong Tứ thư đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về Mạnh Tử, chủ yếu dựa vào Tứ thư tập thích của Nghê Sĩ Nghị và Mạnh Tử c (...)
  dc.publisherKhâm định Tứ khố toàn thư bản
  dc.relation.replacesKinh Bộ
  dc.subjectMạnh Tử, Tứ thư tập chú, Tứ thư đại toàn
  dc.titleMạnh Tử tập chú đại toàn
  dc.title孟子集注大全
  dc.typeSách Kinh điển Nho gia
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • ManhTutapchudaitoan孟子集注大全(卷).pdf
  • Size : 56,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :