Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:30Z-
dc.date.available2017-05-17T10:52:30Z-
dc.identifier.degreecodeKhắc in
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53177-
dc.description.abstractLuận ngữ tập chú đại toàn là một trong Tứ thư đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về Luận ngữ, chủ yếu dựa vào Tứ thư tập thích của Nghê Sĩ Nghị và Luận ng (...)
dc.publisherKhâm định Tứ khố toàn thư bản
dc.relation.replacesKinh Bộ
dc.subjectLuận ngữ, Tứ thư tập chú, Tứ thư đại toàn
dc.titleLuận ngữ tập chú đại toàn
dc.title論語集注大全
dc.typeSách Kinh điển Nho gia
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • Luanngutapchudaitoan(20Q)論語集注大全(20卷).pdf
  • Size : 74,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
  dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:30Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:52:30Z-
  dc.identifier.degreecodeKhắc in
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53177-
  dc.description.abstractLuận ngữ tập chú đại toàn là một trong Tứ thư đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về Luận ngữ, chủ yếu dựa vào Tứ thư tập thích của Nghê Sĩ Nghị và Luận ng (...)
  dc.publisherKhâm định Tứ khố toàn thư bản
  dc.relation.replacesKinh Bộ
  dc.subjectLuận ngữ, Tứ thư tập chú, Tứ thư đại toàn
  dc.titleLuận ngữ tập chú đại toàn
  dc.title論語集注大全
  dc.typeSách Kinh điển Nho gia
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • Luanngutapchudaitoan(20Q)論語集注大全(20卷).pdf
  • Size : 74,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :