Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:38Z-
dc.date.available2017-05-17T10:52:38Z-
dc.identifier.degreecodeKhắc in
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53179-
dc.description.abstractThư kinh đại toàn còn gọi là Thư truyện đại toàn, là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về kinh Thư, chủ yếu dựa vào Thư tập truyệ (...)
dc.publisherKhâm định Tứ khố toàn thư bản
dc.relation.replacesKinh Bộ
dc.subjectThư kinh, Thượng thư, Ngũ kinh đại toàn
dc.titleThư kinh đại toàn
dc.title書經大全
dc.typeSách Kinh điển Nho gia
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • Thukinhdaitoan(10Q)書經大全(10卷).pdf
  • Size : 55,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
  dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:38Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:52:38Z-
  dc.identifier.degreecodeKhắc in
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53179-
  dc.description.abstractThư kinh đại toàn còn gọi là Thư truyện đại toàn, là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về kinh Thư, chủ yếu dựa vào Thư tập truyệ (...)
  dc.publisherKhâm định Tứ khố toàn thư bản
  dc.relation.replacesKinh Bộ
  dc.subjectThư kinh, Thượng thư, Ngũ kinh đại toàn
  dc.titleThư kinh đại toàn
  dc.title書經大全
  dc.typeSách Kinh điển Nho gia
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • Thukinhdaitoan(10Q)書經大全(10卷).pdf
  • Size : 55,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :