Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:39Z-
dc.date.available2017-05-17T10:52:39Z-
dc.date.issued1777
dc.identifier.degreecodeKhắc in
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53180-
dc.description.abstractThi kinh đại toàn còn gọi là Thi truyện đại toàn hay Thi tập truyện đại toàn, là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về kinh Thi, c (...)
dc.publisherKhâm định Tứ khố toàn thư bản
dc.relation.replacesKinh Bộ
dc.subjectThi kinh, Ngũ kinh đại toàn
dc.titleThi kinh đại toàn
dc.title詩經大全
dc.typeSách Kinh điển Nho gia
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • Thikinhdaitoan(20Q)詩經大全(20卷).pdf
  • Size : 88,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
  dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:39Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:52:39Z-
  dc.date.issued1777
  dc.identifier.degreecodeKhắc in
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53180-
  dc.description.abstractThi kinh đại toàn còn gọi là Thi truyện đại toàn hay Thi tập truyện đại toàn, là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về kinh Thi, c (...)
  dc.publisherKhâm định Tứ khố toàn thư bản
  dc.relation.replacesKinh Bộ
  dc.subjectThi kinh, Ngũ kinh đại toàn
  dc.titleThi kinh đại toàn
  dc.title詩經大全
  dc.typeSách Kinh điển Nho gia
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • Thikinhdaitoan(20Q)詩經大全(20卷).pdf
  • Size : 88,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :