Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:42Z-
dc.date.available2017-05-17T10:52:42Z-
dc.identifier.degreecodeKhắc in
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53181-
dc.description.abstractLễ ký đại toàn là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho, Nguyên nho về Lễ ký, chủ yếu dựa vào Lễ ký tập thuyết của Trần Hạo đời Nguyê (...)
dc.publisherKhâm định Tứ khố toàn thư bản
dc.relation.replacesKinh Bộ
dc.subjectLễ ký, Lễ kinh, Ngũ kinh đại toàn
dc.titleLễ ký đại toàn
dc.title禮記大全
dc.typeSách Kinh điển Nho gia
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • Lekydaitoan(30Q)禮記大全(30卷).pdf
  • Size : 136,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
  dc.contributor.author[明]胡廣等奉敕撰
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:52:42Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:52:42Z-
  dc.identifier.degreecodeKhắc in
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53181-
  dc.description.abstractLễ ký đại toàn là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho, Nguyên nho về Lễ ký, chủ yếu dựa vào Lễ ký tập thuyết của Trần Hạo đời Nguyê (...)
  dc.publisherKhâm định Tứ khố toàn thư bản
  dc.relation.replacesKinh Bộ
  dc.subjectLễ ký, Lễ kinh, Ngũ kinh đại toàn
  dc.titleLễ ký đại toàn
  dc.title禮記大全
  dc.typeSách Kinh điển Nho gia
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • Lekydaitoan(30Q)禮記大全(30卷).pdf
  • Size : 136,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :