Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.author明胡廣等奉敕撰
dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
dc.date.accessioned2017-05-17T11:01:05Z-
dc.date.available2017-05-17T11:01:05Z-
dc.date.issued1415
dc.identifier.degreecodeKhắc in
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53217-
dc.description.abstractTính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)
dc.relation.replacesKinh Bộ
dc.subjectTính lý, Nho học, Tống nho
dc.title性理大全書 卷0-25
dc.titleTính lý đại toàn thư Quyển 0-25
dc.typeSách Kinh điển Nho gia
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • TinhlydaitoanthuQuyen0-25性理大全書卷0-25.pdf
  • Size : 180,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.author明胡廣等奉敕撰
  dc.contributor.authorNhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn
  dc.date.accessioned2017-05-17T11:01:05Z-
  dc.date.available2017-05-17T11:01:05Z-
  dc.date.issued1415
  dc.identifier.degreecodeKhắc in
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53217-
  dc.description.abstractTính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)
  dc.relation.replacesKinh Bộ
  dc.subjectTính lý, Nho học, Tống nho
  dc.title性理大全書 卷0-25
  dc.titleTính lý đại toàn thư Quyển 0-25
  dc.typeSách Kinh điển Nho gia
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


 • TinhlydaitoanthuQuyen0-25性理大全書卷0-25.pdf
  • Size : 180,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :