Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChưa rõ
dc.date.accessioned2017-05-17T11:02:24Z-
dc.date.available2017-05-17T11:02:24Z-
dc.date.issued1
dc.identifier.degreecodekhắc in
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53249-
dc.description.abstract76 trang Phúc Thiện Huyền Chủ Hồi Quang trùng san, năm Duy Tân Nhâm Tý 1912
dc.relation.replacesTôn giáo, tín ngưỡng
dc.subjecttôn giáo, tín ngưỡng
dc.titleHoa phong diễn quyết chân kinh
dc.title華風演訣真經
dc.typesách
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm


 • Hoaphongdienquyetchankinh_76.pdf
  • Size : 15,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorChưa rõ
  dc.date.accessioned2017-05-17T11:02:24Z-
  dc.date.available2017-05-17T11:02:24Z-
  dc.date.issued1
  dc.identifier.degreecodekhắc in
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53249-
  dc.description.abstract76 trang Phúc Thiện Huyền Chủ Hồi Quang trùng san, năm Duy Tân Nhâm Tý 1912
  dc.relation.replacesTôn giáo, tín ngưỡng
  dc.subjecttôn giáo, tín ngưỡng
  dc.titleHoa phong diễn quyết chân kinh
  dc.title華風演訣真經
  dc.typesách
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm


 • Hoaphongdienquyetchankinh_76.pdf
  • Size : 15,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :