Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan Huy Chú
dc.date.accessioned2017-05-17T11:19:38Z-
dc.date.available2017-05-17T11:19:38Z-
dc.identifier.degreecodeChép tay
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53401-
dc.description.abstract206 trang Quan chức chí (Q13-19) chép về danh hiệu, chức vụ, phẩm tước, lương bổng và cách tuyển cử quan lại dưới các triều đại.
dc.relation.replacesLịch sử
dc.subjectlịch sử, quan chức chí, lịch triều hiến chương loại chí
dc.titleLịch triều hiến chương loại chí Quyển 13-19 Quan chức chí
dc.typeSách
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm


 • Quyen16-19Quanchucchi.pdf
  • Size : 34,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhan Huy Chú
  dc.date.accessioned2017-05-17T11:19:38Z-
  dc.date.available2017-05-17T11:19:38Z-
  dc.identifier.degreecodeChép tay
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53401-
  dc.description.abstract206 trang Quan chức chí (Q13-19) chép về danh hiệu, chức vụ, phẩm tước, lương bổng và cách tuyển cử quan lại dưới các triều đại.
  dc.relation.replacesLịch sử
  dc.subjectlịch sử, quan chức chí, lịch triều hiến chương loại chí
  dc.titleLịch triều hiến chương loại chí Quyển 13-19 Quan chức chí
  dc.typeSách
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm


 • Quyen16-19Quanchucchi.pdf
  • Size : 34,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :