Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thu Yến-
dc.date.accessioned2017-06-09T02:49:31Z-
dc.date.available2017-06-09T02:49:31Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53893-
dc.description297 tr.en_US
dc.publisherH: Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectVăn học dân gianen_US
dc.subjectNghiên cứu văn họcen_US
dc.titlePhân tích tác phẩm văn học dân gian theo đặc trưng thể loạien_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Nhân văn


 • ebook_00046(2).pdf
  • Size : 276,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(3).pdf
  • Size : 412,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(5).pdf
  • Size : 247,62 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(4).pdf
  • Size : 374,15 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(6).pdf
  • Size : 268,38 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(7).pdf
  • Size : 303,35 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(9).pdf
  • Size : 234,47 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(8).pdf
  • Size : 523,86 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(1).pdf
  • Size : 672,32 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Thu Yến-
  dc.date.accessioned2017-06-09T02:49:31Z-
  dc.date.available2017-06-09T02:49:31Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53893-
  dc.description297 tr.en_US
  dc.publisherH: Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectVăn học dân gianen_US
  dc.subjectNghiên cứu văn họcen_US
  dc.titlePhân tích tác phẩm văn học dân gian theo đặc trưng thể loạien_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Nhân văn


 • ebook_00046(2).pdf
  • Size : 276,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(3).pdf
  • Size : 412,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(5).pdf
  • Size : 247,62 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(4).pdf
  • Size : 374,15 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(6).pdf
  • Size : 268,38 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(7).pdf
  • Size : 303,35 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(9).pdf
  • Size : 234,47 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(8).pdf
  • Size : 523,86 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • ebook_00046(1).pdf
  • Size : 672,32 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :