Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Thị Hương-
dc.date.accessioned2017-06-29T08:28:25Z-
dc.date.available2017-06-29T08:28:25Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationVũ, T. H. (2017). Nghiên cứu đặc điểm đồng vị carbon, oxy, nitơ trong trầm tích chứa dầu khu vực đồng ho, Quảng Ninh bằng phương pháp đồng vị bền. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54418-
dc.description.abstractTầng đá sinh dầu của hệ tầng Đồng Ho thuộc khu vực Đồng Ho, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh được các nhà nghiên cứu địa chất dầu khí đánh giá là tầng đá mẹ có tiềm năng dầu khí tương đối cao. Các đá trầm tích tuổi Oligocen tướng đầm hồ, vũng vịnh giàu vật chất hữu cơ là loại đá mẹ phổ biến trong hầu hết các bể trầm tích dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam-
dc.format.extent70 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH.: ĐHKHTNen_US
dc.subjectĐặc điểm đồng vị carbon, oxy, nitơen_US
dc.subjectTrầm tíchen_US
dc.titleNghiên cứu đặc điểm đồng vị carbon, oxy, nitơ trong trầm tích chứa dầu khu vực đồng ho, Quảng Ninh bằng phương pháp đồng vị bềnen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003523.pdf
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hương-
  dc.date.accessioned2017-06-29T08:28:25Z-
  dc.date.available2017-06-29T08:28:25Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. (2017). Nghiên cứu đặc điểm đồng vị carbon, oxy, nitơ trong trầm tích chứa dầu khu vực đồng ho, Quảng Ninh bằng phương pháp đồng vị bền. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54418-
  dc.description.abstractTầng đá sinh dầu của hệ tầng Đồng Ho thuộc khu vực Đồng Ho, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh được các nhà nghiên cứu địa chất dầu khí đánh giá là tầng đá mẹ có tiềm năng dầu khí tương đối cao. Các đá trầm tích tuổi Oligocen tướng đầm hồ, vũng vịnh giàu vật chất hữu cơ là loại đá mẹ phổ biến trong hầu hết các bể trầm tích dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam-
  dc.format.extent70 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH.: ĐHKHTNen_US
  dc.subjectĐặc điểm đồng vị carbon, oxy, nitơen_US
  dc.subjectTrầm tíchen_US
  dc.titleNghiên cứu đặc điểm đồng vị carbon, oxy, nitơ trong trầm tích chứa dầu khu vực đồng ho, Quảng Ninh bằng phương pháp đồng vị bềnen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003523.pdf
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :