Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
dc.contributor.authorĐặng, Xuân Thưởng-
dc.date.accessioned2017-07-07T03:51:21Z-
dc.date.available2017-07-07T03:51:21Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationĐặng, X, T. (2015). Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số kiến nghị. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050005912-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55016-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận và những vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chương 3: Kết luận và một số kiến nghị, giải pháp-
dc.format.extent66 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị kinh doanh (Full)-
dc.titleTác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số kiến nghị-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005912.pdf
  • Size : 825,53 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
  dc.contributor.authorĐặng, Xuân Thưởng-
  dc.date.accessioned2017-07-07T03:51:21Z-
  dc.date.available2017-07-07T03:51:21Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationĐặng, X, T. (2015). Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số kiến nghị. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050005912-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55016-
  dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận và những vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chương 3: Kết luận và một số kiến nghị, giải pháp-
  dc.format.extent66 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị kinh doanh (Full)-
  dc.titleTác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số kiến nghị-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005912.pdf
  • Size : 825,53 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :