Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorLê, Thị Hương Loan-
dc.date.accessioned2017-07-07T03:51:24Z-
dc.date.available2017-07-07T03:51:24Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationLê, T. H. L. (2014). Kiểm soát tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB Phú Thọ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode60 34 01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55035-
dc.description.abstractNgoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo. Bố cục luận văn chia làm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đềcơ bản chung về tín dụng và kiểm soát tín dụng ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng và kiểm soát tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏtại Ngân hàngThương mại cổphần Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long -Chi nhánh Phú Thọ. Chương 3: Giải pháp và kiến nghnhằmnâng cao chất lượngkiểm soáttín dụng đối với doanh nghiệp vừa và tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long -Chi nhánh Phú Thọ.-
dc.format.extent74 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị kinh doanh (Full)-
dc.subjectQuản lý kinh tế-
dc.subjectTín dụng ngân hàng-
dc.subjectKiểm soát tín dụng-
dc.subjectDoanh Nghiệp-
dc.subjectNgân hàng-
dc.titleKiểm soát tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01-
dc.identifier.lic354.86 LE-L 2014 / 00050005849-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý kinh tế-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005849.pdf
  • Size : 702,65 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorLê, Thị Hương Loan-
  dc.date.accessioned2017-07-07T03:51:24Z-
  dc.date.available2017-07-07T03:51:24Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationLê, T. H. L. (2014). Kiểm soát tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB Phú Thọ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode60 34 01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55035-
  dc.description.abstractNgoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo. Bố cục luận văn chia làm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đềcơ bản chung về tín dụng và kiểm soát tín dụng ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng và kiểm soát tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏtại Ngân hàngThương mại cổphần Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long -Chi nhánh Phú Thọ. Chương 3: Giải pháp và kiến nghnhằmnâng cao chất lượngkiểm soáttín dụng đối với doanh nghiệp vừa và tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long -Chi nhánh Phú Thọ.-
  dc.format.extent74 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị kinh doanh (Full)-
  dc.subjectQuản lý kinh tế-
  dc.subjectTín dụng ngân hàng-
  dc.subjectKiểm soát tín dụng-
  dc.subjectDoanh Nghiệp-
  dc.subjectNgân hàng-
  dc.titleKiểm soát tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01-
  dc.identifier.lic354.86 LE-L 2014 / 00050005849-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý kinh tế-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005849.pdf
  • Size : 702,65 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :